Vooropname

Om duidelijkheid te krijgen over de bouwkundige staat van belendende gebouwen, kan vooraf een bouwkundige vooropname door ons worden uitgevoerd. De bestaande gebreken die op het moment van de opname zichtbaar (binnen- en of buitenzijde van de woning) zijn, worden vastgelegd. De resultaten van de opname worden in een rapport belendingen vastgelegd.

Vooropnames worden uitgevoerd t.b.v. hei- en/of boorwerkzaamheden, ontgraving, transport, grond – en sloopwerk, evenals alle andere werkzaamheden die trillingen met zich meebrengen. Ook kan het bestek of een (CAR) verzekering een vooropname eisen.

Wij kunnen adviseren welke bouwkundige objecten binnen het risicogebied vallen en voor inspectie in aanmerking komen.

Voor eventuele vragen of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch benaderen via 076-5229900.

coronavirus

Bouwkundige opnames

In verband met het Coronavirus hebben wij onze werkwijze van de uitvoering van een vooropname aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, peildatum 16 maart 2020.

De vooropname geschied normaliter zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het pand.

Onze experts zullen de noodzakelijke hygiëne-maatregelen in acht nemen; geen fysiek contact maken en zoveel als mogelijk zelfstandig door de woning/opstal lopen om de situatie vast te leggen.

Mocht er om persoonlijke redenen bezwaar gemaakt worden tegen een binnenopname kan dit aan de expert kenbaar gemaakt worden en zal hij zich beperken tot een buitenopname.

In dat geval vragen wij om te zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de gehele buitenzijde van de woning/opstal.

Team Exact Expertise