Trillingsprognose

Uit de risico-inventarisatie zou kunnen blijken dat de wijze van uitvoering kritisch kan zijn voor de bebouwde omgeving. Een trillingspredictie kan dan wenselijk zijn.

Bij een trillingspredictie worden de omstandigheden bekeken met betrekking tot bron grondmoduul, categorie gebouw (SBR-norm) en afstand tussen bron en object.

Nadat de omstandigheden worden vergeleken met ons archief van uitgevoerde trillinsmetingen kan de te verwachten trillingsomvang worden ingeschat.

Voor eventuele vragen of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch benaderen via 076-5229900.

coronavirus

Bouwkundige opnames

In verband met het Coronavirus hebben wij onze werkwijze van de uitvoering van een vooropname aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, peildatum 16 maart 2020.

De vooropname geschied normaliter zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het pand.

Onze experts zullen de noodzakelijke hygiëne-maatregelen in acht nemen; geen fysiek contact maken en zoveel als mogelijk zelfstandig door de woning/opstal lopen om de situatie vast te leggen.

Mocht er om persoonlijke redenen bezwaar gemaakt worden tegen een binnenopname kan dit aan de expert kenbaar gemaakt worden en zal hij zich beperken tot een buitenopname.

In dat geval vragen wij om te zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de gehele buitenzijde van de woning/opstal.

Team Exact Expertise