Trillingsmetingen

Een aantal bouwactiviteiten of infrastructurele werkzaamheden kunnen trillingen veroorzaken en bij omwonenden onrust veroorzaken. Trillingen worden door omwonenden niet in gelijke mate als overlast ervaren.

Door trillingsmetingen uit te voeren kan de gevoelswaarde van trillingen worden geduid. Tevens kunnen brontrillingen worden onderscheiden van stoortrillingen.

De metingen maken het mogelijk om de kans op schade te beheersen en bij een verhoogde kans op schade bij te sturen en maatregelen te treffen om de trillingsintensiteit zo mogelijk te verlagen.

Trillingsmetingen worden door ons uitgevoerd volgens de SBR norm “meet en beoordelingsrichtlijn” deel A (schade aan gebouwen 2017), deel B (hinder voor personen in gebouwen) en deel C (storing aan apparatuur). Wij maken gebruik van VIBRA+ sbr systemen en Omnidots.

De metingen worden vooral onbemand uitgevoerd, waarbij de datum en dagrapporten per email naar de verantwoordelijke personen worden toegestuurd.

Desgewenst kunnen de metingen ook bemand worden uitgevoerd.

Werkzaamheden waarbij een trillingsmeting nuttig kan zijn, zijn bv. heiwerken, het in- en uittrillen van damwanden, sloop- en grondwerk, bouwtransporten, grondverdichting, riool en andere infrawerkzaamheden.

Voor eventuele vragen of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch benaderen via 076-5229900.

coronavirus

Bouwkundige opnames

In verband met het Coronavirus hebben wij onze werkwijze van de uitvoering van een vooropname aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, peildatum 16 maart 2020.

De vooropname geschied normaliter zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het pand.

Onze experts zullen de noodzakelijke hygiëne-maatregelen in acht nemen; geen fysiek contact maken en zoveel als mogelijk zelfstandig door de woning/opstal lopen om de situatie vast te leggen.

Mocht er om persoonlijke redenen bezwaar gemaakt worden tegen een binnenopname kan dit aan de expert kenbaar gemaakt worden en zal hij zich beperken tot een buitenopname.

In dat geval vragen wij om te zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de gehele buitenzijde van de woning/opstal.

Team Exact Expertise