Risico-inventarisatie

Om de omgevingsbeïnvloeding te bepalen wordt eerst een risico-inventarisatie gemaakt, waarbij 3 aspecten van belang zijn.

  • Bronmodule: De uitvoering van de bouwwerkzaamheden of infraprojecten wordt beschouwd, met name die activiteiten die trillingen of zettingen kunnen veroorzaken.
  • Grondmodule: De grondslag wordt bezien, evenals de sondering en grondboring. Hierbij is de weerstand van de grond,  trillingsoverdracht en gevoeligheid voor zettingen van belang.
  • Gebouwmodule: Van de belendingen wordt de afstand tot de bron en de gevoeligheid voor trillingen en/of zettingen volgens de SBR richtlijn beschouwd.

Aan de hand van bovengenoemde modules kan een inschatting worden gemaakt van het effect op de omgeving. Vervolgens kunnen risicobeperkende maatregelen worden geadviseerd. De risicoinventarisatie kan de basis vormen voor een predictie en een monitorplan voor trillings, geluids- en zettingsmetingen. Tevens kan het de basis zijn voor de omvang van de vooropname.

Voor eventuele vragen of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch benaderen via 076-5229900.

coronavirus

Bouwkundige opnames

In verband met het Coronavirus hebben wij onze werkwijze van de uitvoering van een vooropname aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, peildatum 16 maart 2020.

De vooropname geschied normaliter zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het pand.

Onze experts zullen de noodzakelijke hygiëne-maatregelen in acht nemen; geen fysiek contact maken en zoveel als mogelijk zelfstandig door de woning/opstal lopen om de situatie vast te leggen.

Mocht er om persoonlijke redenen bezwaar gemaakt worden tegen een binnenopname kan dit aan de expert kenbaar gemaakt worden en zal hij zich beperken tot een buitenopname.

In dat geval vragen wij om te zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de gehele buitenzijde van de woning/opstal.

Team Exact Expertise