Huurvoorwaarden trillingsmeters

Meetsystemen

 • Trillingsmetingen worden door ons uitgevoerd volgens de SBR norm “meet en beoordelingsrichtlijn” deel A (schade aan gebouwen 2017), deel B (hinder voor personen in gebouwen) en deel C (storing aan apparatuur). Wij maken gebruik van VIBRA+ sbr systemen en Omnidots.
 • Het melden van overschrijding van het ingestelde alarmniveau en/of het dagelijks uitwerken en verstrekken van meetgegevens of een samenvatting van de metingen via e-mail is alleen mogelijk wanneer de draadloze verbinding met de GPRS-optie van de VIBRA+ naar onze provider tot stand gebracht kan worden en voldoende stekte heeft.

Huurperiode

 • Voor weekeinden (zaterdag en zondag) wordt geen huur gerekend, tenzij de meetapparatuur wordt gebruikt.
 • De huur van de meetapparatuur loopt vanaf de dag van installeren tot en met de dag waarop de meetapparatuur bij Exact ExpertiseV. op kantoor terug komt, tenzij hierover nadere afspraken zijn gemaakt.

Schade en verlies

 • Uitgangspunt in deze aanbieding is dat bij de door u uitgevoerde metingen de meetsystemen voldoende zijn beveiligd tegen diefstal. Bij uitpandig gebruik dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en verzekering inclusief schade ten gevolgde van diefstal van de meetsystemen. Bij metingen draagt de opdrachtgever verantwoording voor de apparatuur. Hierbij geldt tevens dat de wederpartij altijd aansprakelijk is voor de kosten van vervanging van het materiaal.
 • Gevolgschade door het verloren gaan van meetdata, uitvallen van meetapparatuur, etc. wordt niet vergoed.
 • Bij uitvoering van metingen in de regen dient de meetapparatuur te worden beschermd om storing te voorkomen.
 • Reparatie van eventuele schade aan de apparatuur, zoals gebroken kabels, defect geraakte connectoren etc. wordt in rekening gebracht. Schade door onze schuld is daarvan uiteraard uitgezonderd.

Eventueel gebruikte montagebeugels, driepoot-voetjes van de sensoren, schroevendraaiers, steek/ringsleutels etc. blijven in eigendom van Exact Expertise B.V. en gaan na afloop retour Exact Expertise B.V. Niet geretourneerde beugels worden in rekening gebracht tegen € 30,00 per stuk, niet geretourneerde voetjes tegen € 8,00 per stuk, niet geretourneerde schroevendraaiers of steek/ringsleutels tegen € 8,00 per stuk.

Tarieven en betalingstermijn

 • Bij verstrekking van de opdracht binnen de geldigheidstermijn van de offerte zijn alle tarieven vast voor het lopende jaar t/m 31-12-2018.
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.
 • Na afloop van de meting dient te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum
 • Geldigheidsduur van de offerte is 3 maanden na dagtekening.

Toepasselijkheid

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Exact Expertise B.V. en op alle door Exact Expertise B.V. aangegane overeenkomsten. Met name zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing op het verhuur van roerende zaken aan een wederpartij. Afwijkingen op de verhuurvoorwaarden kunnen alleen geschieden indien schriftelijk overeengekomen met Exact Expertise B.V.

coronavirus

Bouwkundige opnames

In verband met het Coronavirus hebben wij onze werkwijze van de uitvoering van een vooropname aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, peildatum 16 maart 2020.

De vooropname geschied normaliter zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het pand.

Onze experts zullen de noodzakelijke hygiëne-maatregelen in acht nemen; geen fysiek contact maken en zoveel als mogelijk zelfstandig door de woning/opstal lopen om de situatie vast te leggen.

Mocht er om persoonlijke redenen bezwaar gemaakt worden tegen een binnenopname kan dit aan de expert kenbaar gemaakt worden en zal hij zich beperken tot een buitenopname.

In dat geval vragen wij om te zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de gehele buitenzijde van de woning/opstal.

Team Exact Expertise