Geluidsmeting

Eisen met betrekking tot de toelaatbare geluidsbelasting van gebouwen zijn vastgelegd in de wet geluidshinder en het Bouwbesluit.

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een circulaire bouwlawaai 2010 uitgegeven. Hierin zijn geluidswaarden en tijdsduur vastgelegd waaraan de omgeving mag worden blootgesteld.

Hierbij is van belang dat de reeds aanwezige geluidsbelasting wordt opgenomen.

Door middel van een geluidspredictie voor de locatie is het mogelijk te bezien of de werkzaamheden binnen de wettelijke kaders kunnen worden gerealiseerd of dat er aanpassingen zijn vereist. Eventueel kan ontheffing worden aangevraagd.

Een aantal (grote) gemeenten beschikken over een beleidsdocument bouw- en slooplawaai of nota bouwhinder.

Ook de omgevingsvergunning kan eisen stellen aan de blootstelling van geluidsoverlast t.g.v. bouwlawaai.

Door middel van geluidspredictie kunnen verrassingen t.g.v. bijvoorbeeld een bouwstop worden voorkomen.

Voor eventuele vragen of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch benaderen via 076-5229900.

coronavirus

Bouwkundige opnames

In verband met het Coronavirus hebben wij onze werkwijze van de uitvoering van een vooropname aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, peildatum 16 maart 2020.

De vooropname geschied normaliter zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het pand.

Onze experts zullen de noodzakelijke hygiëne-maatregelen in acht nemen; geen fysiek contact maken en zoveel als mogelijk zelfstandig door de woning/opstal lopen om de situatie vast te leggen.

Mocht er om persoonlijke redenen bezwaar gemaakt worden tegen een binnenopname kan dit aan de expert kenbaar gemaakt worden en zal hij zich beperken tot een buitenopname.

In dat geval vragen wij om te zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de gehele buitenzijde van de woning/opstal.

Team Exact Expertise