Exact Expertise

De omgeving van een bouwproject of infrastructurele werkzaamheden, is het werkterrein van Exact Expertise.

In het kader van omgevingsmanagement voeren wij o.a. risico-inventarisatie, opstellen monitorplan, trillingsprognose, bouwkundige opnames, trillingsmetingen, deformatiemetingen, geluidsmetingen en schade-inventarisaties uit.

Bebouwde omgeving

Bij plannen voor een bouwproject dient er natuurlijk rekening te worden gehouden met de beïnvloeding van de bebouwde omgeving.

In de huidige regelgeving, Bouwbesluit 2012, CUR richtlijn 223 en omgevingsvergunningen, maar ook in contractstukken worden eisen gesteld aan de acties ter voorkoming van beïnvloeding van de belendingen.

Onze diensten

Omgevingsanalyse


Beheersen van risico’s bij bouw- en sloopwerkzaamheden of infrastructurele werkzaamheden.Bouwkundige opnames

In de omgeving van bouw- en sloopwerkzaamheden of infrawerkzaamheden is het belangrijk dat omwonenden hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Wij kunnen u hierin ontzorgen.

Metingen


Exact Expertise doet monitoring aan de hand van trillingsmetingen, deformatiemetingen of geluidsmetingen.


Opdrachtgevers

Ik wil mijn projecten bekijken en mijn documenten inzien 

coronavirus

Bouwkundige opnames

In verband met het Coronavirus hebben wij onze werkwijze van de uitvoering van een vooropname aangepast aan de richtlijnen van het RIVM, peildatum 16 maart 2020.

De vooropname geschied normaliter zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van het pand.

Onze experts zullen de noodzakelijke hygiëne-maatregelen in acht nemen; geen fysiek contact maken en zoveel als mogelijk zelfstandig door de woning/opstal lopen om de situatie vast te leggen.

Mocht er om persoonlijke redenen bezwaar gemaakt worden tegen een binnenopname kan dit aan de expert kenbaar gemaakt worden en zal hij zich beperken tot een buitenopname.

In dat geval vragen wij om te zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de gehele buitenzijde van de woning/opstal.

Team Exact Expertise